Het Havenbedrijf van Antwerpen schrijft die groei vooral toe aan de komst van steeds meer ultra large container carriers. In de eerste helft van het jaar liepen er daarvan 242 de Scheldehaven binnen, een toename met 66% ten opzichten van de 146 van vorig jaar. In ladinggewicht steeg de containeroverslag met 3,9% tot 59,8 miljoen ton.

Daarmee droeg de sector bij aan de overall groei van de overslag met 3,6% tot 108,3 miljoen ton. Ook in de afhandeling van vloeibaar werd met een stijging van 8,4% tot 35,4 miljoen ton een stevige plus genoteerd.

Daar tegenover stonden dalingen bij het ro/ro-verkeer, van een kleine 4% tot 2,4 miljoen ton en het conventionele stukgoed, van bijna 2% tot 4,8 miljoen ton. Vooral de overslag van papier en pulp daalde, die van staal steeg, de fruitaanvoer bleef gelijk.

Het droge massagoed liet een forse achteruitgang zien met een daling van bijna 15% tot iets meer dan zes miljoen ton. Daarbinnen daalde de kolenoverslag zelfs met meer dan de helft tot een kleine 400.000 ton. De ertsaanvoer viel bijna 20% terug tot net onder de één miljoen ton.

Het Gemeentelijk Havenbedrijf grijpt de blozende cijfers maar weer eens aan voor een oproep tot een snelle uitbreiding van de haven. Zoals bekend heeft Antwerpen vergevorderde plannen voor de aanleg van het Saeftinghedok, tegen de Nederlandse grens aan. Volgens de havenbestuurders zou het nieuwe havengebied, vergelijkbaar met Maasvlakte 2, uiterlijk in 2021 beschikbaar zijn. Door een uitspraak van de Raad van State is dat evenwel niet meer haalbaar.