Klijs vindt dat smokkelaars van bijvoorbeeld cocaïne veel gerichter opgespoord kunnen worden. ‘Nu stuiten we hier min of meer toevallig op, maar als we beter gaan samenwerken wordt zo’n vondst het resultaat van opsporing’, zei hij tegen de NOS. ‘Er moet een informatieknooppunt komen waarbinnen de havens kunnen samenwerken en informatie kunnen uitwisselen.’

In de grote havens als Rotterdam en Antwerpen worden regelmatig partijen met cocaïne onderschept, maar volgens Klijs gebeurt dit ook in kleinere havens. ‘Het beangstigt mij dat we niet precies weten hoe groot de omvang van georganiseerde misdaad is in deze havens’. Hij hoopt dat al de havens meedoen met zijn plan.