Rotterdam loopt daarmee vooruit op strengere regelgeving. De tanker van GreenPoint Maritime Services koppelt met een slang aan op een scheepsruim. Aanwezige gassen die worden afgezogen komen terecht in een gaswasser. Deze verwijdert ongeveer 85 procent van de schadelijke stoffen. Voor aanpak van de resterende 15 procent beschikt de Don Quichot over een innovatieve UV installatie. Die zorgt voor regeneratie van de reinigende koolstof, waarbij schadelijke stoffen uit de dampfase worden gehaald. ‘Door middel van zeep creëren we een mist’, vertelt initiatiefnemer Marc Freriks van eigenaar BFT Tanker Logistics. ‘Via een mechanisch filter druppelt die uit. Alle schadelijke stoffen worden op die manier afgevangen.’

Voor de absorptie van de schadelijke dampen is een speciaal koolstoffilter ontworpen met palmpitten en een legering van onder meer titaniumoxide. Speciaal ontwikkelde software zorgt ervoor dat de installatie het reinigingsproces automatisch aanpast op de samenstelling van de dampen.

De MTS ‘Don Quichot’, die afgelopen vrijdag werd gedoopt, moet een einde maken aan de praktijk van ontgassen in de buitenlucht. Vluchtige organische componenten uit tanks en schepen zorgen nu nog vaak voor stank en kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Voor benzeen en benzeenhoudende producten is gecontroleerde dampverwerking in Zuid Holland en Noord Brabant sinds kort al verplicht. De Europese Unie werkt aan een wetswijziging op dit gebied. ‘Bovendien zijn bemanningen het zat om in de giftige dampen te staan’, zegt Freriks. ‘We gooien ook onze vuilnis niet meer overboord, nu is de lucht aan de beurt.’

De Don Quichot heeft een capaciteit van 5000 kuub per uur en kan twee binnenvaart- of zeeschepen tegelijk behandelen. GreenPoint Maritime Services is opgericht voor de exploitatie van het schip. Er komt ook nog een mobiele landtank, met een capaciteit van 10.000 kuub per uur. Die gaat dampen uit opslagtanks en industriële installaties op het land zuigen.

De installatie kwam mede tot stand dankzij een bijdrage uit de ‘Stimuleringsregeling duurzame initiatieven in de Rotterdamse haven’ van het Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs. Het Havenbedrijf heeft een zero-emissionambitie, installaties die luchtverontreiniging tegengaan passen in dat beleid.