Vakbond FNV Havens wilde, nu er een oplossing lijkt te zijn voor de 120 werknemers van RPS ‘zonder voorwaarden vooraf’ het sociale overleg weer hervatten. De werkgevende containerterminals lijken daar echter niet toe bereid. ‘Wij hebben een brief ontvangen van de heer Castelein waarin hij ons uitnodigt voor een bijeenkomst op 27 juni aanstaande. De bijeenkomst dient alleen maar om ‘ja’ te zeggen tegen de voorliggende tekst’, schrijft FNV Havens in een brief aan zijn leden.

FNV toont zich in de brief verbolgen over de gang van zaken, maar er is geen sprake van oorlogstaal. Op te maken valt dat FNV het voorstel zal lezen en van plan is dit aan de achterban voor te leggen. Wel wordt gewaarschuwd dat het traject naar verwachting niet voor de zomer wordt afgerond. FNV Havens kan op 27 juni niet en ‘volgens ons Havenreferendum Statuut dienen wij er rekening mee te houden dat de referendumperiode (waarin FNV Havens het voorstel aan de achterban voorlegt, red.) minimaal zes weken zal gaan duren’, aldus FNV Havens.

‘We constateren dat de rek in de discussie eruit is, terwijl iedereen vindt dat vooral door de economische situatie rust op het arbeidsfront nodig is’, zegt een woordvoerder van het Havenbedrijf Rotterdam, dat de gesprekken tussen de vakbonden en de werkgevers faciliteert. Dat komt volgens hem mede door de onzekerheid door de nieuwe alliantieslag in de containervaart.

Het huidige voorstel van de werkgevers komt in grote lijnen overeen met het voorstel in december, maar de betrokken partijen zijn ‘in de afgelopen maanden op details wel nader tot elkaar gekomen’. Die details hebben onder andere betrekking op de collegiale in- en uitleen.

De precieze inhoud van het voorstel wordt niet vrijgegeven, maar het omvat in ieder geval een werkgelegenheidsgarantie tot 1 juli 2020, een uitbreiding van de senioren-fit regeling (werknemers met geboortejaar t/m 1956 kunnen vanaf hun zestigste 60% werken tegen 95% salaris en 100% pensioenopbouw) en collegiale in- en uitleen tussen de werkgevers onderling. Dit houdt in dat als een terminal extra mankracht nodig heeft er eerst wordt gekeken of dit ‘bij de buren te lenen valt’ voordat er externe mensen worden ingeschakeld, zo meldt het Havenbedrijf.

Een belangrijk punt voor het eerder spaak lopen van de onderhandelingen was de toekomst van de 120 werknemers van RPS. Voor hen is volgens FNV Havens en het Havenbedrijf een oplossing onder handbereik. De activiteiten van RPS worden volgens planning per augustus beëindigd. Een deel van de werknemers zal dan uitstromen via pensioen en WW, een klein aantal werknemers treedt in vast dienstverband bij DFDS en P&O en de de overige werknemers gaan aan de slag in een ‘nieuw op te richten arbeidsorganisatie’, zegt FNV-bestuurder Niek Stam.
De vraag is of de oplossing voor de RPS’ers en het huidige voorstel van de werkgevers genoeg zijn om tot een breed sociaal akkoord te komen.

Het gevaar is dat als dit brede sociale akkoord niet wordt bereikt ook de toekomst van de RPS’ers weer onzeker is. Om ervoor te zorgen dat een deel van hen goed uitstroomt is er een geldbedrag van 5,5 miljoen euro vrijgemaakt waarvan het Havenbedrijf 4,5 miljoen voor zijn rekening neemt en RPS/Vervat één miljoen. ‘Het beschikbaar stellen van dit bedrag doen wij om de rust in de haven te garanderen’, zegt de woordvoerder van het Havenbedrijf. ‘Zonder breed akkoord is die rust niet te garanderen en staat dus ook de oplossing voor RPS weer ter discussie.’