Het bestuur van de Hanzestad Hamburg beslist vandaag over plannen van de Hamburgse haven om met ongeveer 45 hectare uit te breiden.


Volgens onze Duitse zusterpublicatie DVZ wordt daarover vandaag beslist in het Hamburgse parlement. De uitbreidingsplannen voorzien in een nieuw areaal voor logistieke activiteiten. Het terrein ligt ten westen van de snelweg A7, in Altenwerder.

Het zou de grootste uitbreiding van de haven zijn sinds de bouw van de containerterminal Altenwerder in de jaren 90 van de vorige eeuw.

Het havenbestuur wil met de plannen inspelen op de sterke vraag bij logistieke ondernemingen naar grote kavels in de directe omgeving van containerterminals.