Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In heel 2015 was er in deze sector een omzetstijging van 2,5%. Daarmee kwam de omzet voor het eerst hoger uit dan in 2008, het jaar waarin de economische crisis uitbrak.

Het CBS stelt de index van de omzet in de transportsector voor het jaar 2010 op 100. In 2008 was dat 112, om in 2009 terug te vallen naar 97,5. In de jaren erna was er een gestage toename. In 2014 kwam de index voor het eerst weer boven de 100 en vorig jaar was er een verdere stijging naar 113.

Koeriers, expres- en pakketvervoerders zagen hun omzet de afgelopen drie jaar flink toenemen, met dank aan de opmars van het thuiswinkelen. Hun omzet ligt nu 17% hoger dan voor de economische malaise inzette.

Ook verhuizers wisten hun omzet fors te vergroten. In het laatste kwartaal van vorig jaar was er zelfs een groei van meer dan 15%. Maar de verhuisbranche is nog lang niet terug op het niveau van voor de crisis. Hun omzet is nog 18% lager dan in 2008.

In de overslag steeg de omzet sinds 2008 met ruim 15%. Opslagbedrijven verhoogden hun omzet gemiddeld met 13%. Bij spoorbedrijven was er een omzetgroei van eveneens een kleine 13%.

De omzet in het goederenvervoer over de weg nam in de periode 2008-2015 toe met een bescheiden 3%. In de luchtvaart was dat iets meer dan 3%. De zeescheepvaart is de crisis nog niet te boven, als we op de omzet van deze bedrijfstak afgaan. Die daalde aan het begin van de crisis met 21% en van die terugval is 15%-punt nog steeds niet ingehaald.

Sinds 2008 zijn in de transportsector bijna 2600 bedrijven failliet gegaan. In 2009 bedroeg het aantal faillissementen 390. In 2012 gingen zelfs ruim 490 bedrijven op de fles. Daarna trad een daling in. Vorig jaar bedroeg het aantal faillissementen 240.