Toch wist Panalpina de resultaten redelijk op peil te houden. Het bedrijfsresultaat voor belastingen en rente nam een fractie af tot 117,2 miljoen Zwitserse frank (107,4 miljoen euro). Gecorrigeerd voor valuta-effecten echter was er een stijging met 15% tot 134,2 miljoen frank (123 miljoen euro).

De netto-omzet daalde fors, van ruim 6,7 miljard frank (5,6 miljard euro) naar bijna 5,9 miljard frank (5,4 miljard euro). Dit had veel te maken met dalende volumes in zowel de zee- als de luchtvrachtexpeditie. In de luchtvracht daalde het verwerkte volume 2,5% tot 836.200 ton aan lading.

Dat kwam doordat de vraag van klanten in de olie- en gaswinning, evenals die in de autoindustrie, onder druk stond. De wereldwijde markt voor luchtvracht kromp volgens een schatting van Panalpina vorig jaar 1%. Het bedrijf zag het resultaat voor rente en belastingen in de luchtvrachtexpeditie teruglopen van 112 naar 88,5 miljoen frank (81,1 miljoen euro).

In de zeevrachtexpeditie daalde het behandelde volume 0,8% tot ruim 1,6 miljoen teu. De wereldwijde markt groeide hier nog met 1%. Het resultaat nam echter aanzienlijk toe, doordat slecht betalende opdrachten werden geweigerd.

Voor rente en belasting hield Panalpina aan deze activiteit 26,6 miljoen frank (24,4 miljoen euro) over, ruim het dubbele van een jaar eerder. De brutowinstmarge verbeterde van 2,6 naar 5,5%.

In de logistiek lijkt Panalpina het lek nu boven water te hebben. Het verlies van 8,2 miljoen frank in 2014 sloeg om in een winstje van 2,1 miljoen frank (1,92 miljoen euro). Ook hier trok Panalpina zich terug uit slecht renderende activiteiten.

Vorig jaar openden de Zwitsers kantoren in Marokko, Myanmar en Kenia. In Egypte werd de agent waarmee tot dan toe werd samengewerkt, Afifi, overgenomen. In Kenia kocht Panalpina luchtvrachtexpediteur Airflo. Voor dit jaar voorziet Panalpina een groei van de luchtvrachtmarkt van 1 à 2%. Voor de zeevracht wordt gerekend op een marktgroei van 2%.