De totale levering van bunkers bleef met 10,6 miljoen ton gelijk. De stijging van de laagzwavelige gasolie en diesel ging ten koste van het bunkeren van stookolie. ‘Een ontwikkeling die wij toejuichen’, zegt Havenbedrijf Rotterdam. Stookolie blijft wel met ruime afstand de voornaamste brandstof. Van de 10,6 miljoen ton gebunkerde brandstof betreft 8,7 miljoen ton stookolie. De inname laagzwavelige gasolie en diesel groeide van 0,7 naar 1,8 miljoen ton.