De 121 werknemers van Rotterdam Port Services komen nog voor de zomer op straat te staan. Dat blijkt uit een ledenbrief van FNV Havens.


Onder de titel ‘Drama voor RPS-medewerkers’ melden FNV Havens en CNV Vakmensen aan hun leden dat de directie van RPS en het Havenbedrijf Rotterdam de vakbonden hebben geïnformeerd ‘te stoppen met RPS in mei of juni 2016 en de werknemers te ontslaan.’ Dit gebeurde op 13 januari. Het gaat om 121 werknemers die samen 86,6 voltijdbanen invullen.

De directie van de arbeiderspool acht de kans dat RPS’ers nog via andere bedrijven kunnen worden ingezet ‘bijzonder klein’. ‘Niet via Matrans of ILS, niet bij APMT of ECT, noch bij de andere bedrijven’, zo leest de brief.
‘De banen van de werknemers met een dienstverband voor onbepaalde tijd op 1 januari 2015 vallen plotseling niet meer onder de eerder vastgestelde 800 banen die verloren zullen gaan en de werkgarantie die juist gericht was op het voorkomen van ontslagen, geldt plots niet meer voor deze werknemers’, melden de vakbonden. ‘De werkgevers zien niet direct mogelijkheden om de havenwerkers aan het werk te houden en de sjorwerkgevers zien alleen meer kansen voor de sjorbazen.’

In een korte brief (eveneens in handen van Nieuwsblad Transport) ondertekend door directielid Larry Keiman schrijft RPS aan zijn werknemers te begrijpen dat deze mededeling voor hen ‘uiterst negatief’ is maar ‘geen andere mogelijkheid te zien’. Het bedrijf zegt ook ‘alsnog een fatsoenlijke afvloeiingsregeling te willen treffen’ en vraagt zijn werknemers de uitkomst van het overleg tussen de vakbonden en de ondernemingsraad af te wachten en tegelijk ‘ons werk te blijven doen.’ Als dit niet gebeurt zou het Sociaal Plan in gevaar kunnen komen.

De vakbonden, Ronald Lugthart, Jasper Hooykaas, Pieter hartog en Allard Castelein doen een beroep op aandeelhouder van RPS Hans Vervat om mee te werken aan een oplossing voor de havenwerkers. ‘Het is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de aandeelhouder’, stellen de bonden.
De vakbonden en het Havenbedrijf zeggen verder bereid te zijn om bedrijven te bezoeken om oplossingen binnen de sector te vinden. Volgens vakbondsman en lid van de ondernemingsraad van RPS Niels Keehnen praten de bonden hier vanmiddag over.

RPS en het Havenbedrijf waren voor het sluiten van de nieuwsbrief niet bereikbaar voor een reactie.