De conclusies in het ruim 400 pagina’s tellend rapport dat curator Søren Halling-Overgaard naar het faillissement van de Deense brandstofleverancier OW Bunker heeft opgesteld, zijn vernietigend. OW Bunker ging november 2014 failliet, amper acht maanden na de beursgang. Het faillissement werd aangevraagd nadat er grootschalige fraude was ontdekt bij dochteronderneming Dynamic Oil Trading (DOT) in Singapore. Het faillissement heeft in de Rotterdamse haven voor zo’n 30 miljoen euro aan schade veroorzaakt bij bedrijven die handel deden met OW Bunker

Voor gedupeerde aandeelhouders is het curatorenonderzoek een opmaat naar een reeks van juridische procedures tegen het management van OW Bunker en overige betrokkenen bij de beursgang.

Het prospectus bij de IPO was volgens het curatorenonderzoek ronduit ‘incorrect’, ‘misleidend’ en ‘bedrieglijk’. Het prospectus was zo gebrekkig, dat het ronduit is strijd is met de wet, schrijft Halling-Overgaard. De tekortkomingen in het prospectus zijn zo groot dat er mogelijk ‘meer informatie beschikbaar is die belangrijk zijn voor een verdere evaluatie van het prospectus’.

De financiële jaarverslagen van waren incompleet, er was geen informatie over het risicomanagement bij OW Bunkers en investeerders konden nooit op de hoogte zijn van de risico’s die de speculatie op de olieprijs met zich meebracht. Daarnaast is er nooit een volledig overzicht gegeven over de kredietverlening aan OW Bunker. Verder bleek bij nadere analyse van deskundigen dat de werkelijke waarde van OW Bunker slechts 20 tot 40% was van de 780 miljoen dollar die de IPO opbracht.

De banken Morgan Stanley en Carnegie en de durfinvesteerder Altor Equity Parnters waren hiervan op de hoogte en wisten dat dit erop duidt dat er extra informatie nodig is. Er is hier niets van terug te vinden in het prospectus, schrijft Halling-Overgaard.

Het curatorenrapport noemt man en paard. Jim Pedersen, ceo van OW Bunker, de leidinggevenden Jane Dahl Christensen en Götz Lehsten, evenals cfo Morten Skou zijn verantwoordelijk voor het faillissement van de oliehandelaar. Bovendien zijn Søren Johansen en Petter Samlin van Altor, het aandelenfonds dat de beursgang van OW Bunker steunde, in gebreken gebleven. Zij hadden volgens de curator volledige kennis over de inhoud van het prospectus.

Lees hier het rapport: rapportOWBunker.pdf