Ze geven daarmee gehoor aan een uitnodiging van Havenbedrijf Rotterdam, die heeft laten weten nog mogelijkheden te zien om het conflict op te lossen. De bonden gaan intussen wel door met het voorbereiden van acties. Die stap volgt op het mislukken van het sociaal overleg begin deze maand, dat het afgelopen jaar onder leiding van het Havenbedrijf gevoerd is.

Topman Allard Castelein, die dat overleg voorzit, zei eerder in deze krant dat de bonden uit het overleg zijn ‘weggelopen’. In een maandagavond uitgegeven pamflet zeggen de bonden dat ze ‘juridisch gezien’ niet anders kunnen dan ingaan op het verzoek tot overleg, maar ook nieuwsgierig zijn wat ‘ze’ dan nog te bieden hebben.

In het op 6 november geklapte overleg hebben ze behalve de eis van een negenjarige werkgelegenheidsgarantie voor de hele containersector ook financiële eisen bij het Havenbedrijf neergelegd. Die zou negen jaar lang 4% van de nettowinst, met een minimum van 6,2 miljoen euro, moeten afdragen aan een fonds om de ‘senioren fitregeling’, deeltijdwerk voor oudere werknemers, te financieren.

Verder zou de havenbeheerder vijf cent per overgeslagen container aan FNV Havens moeten overmaken, om inkomstenderving die de bond lijdt als gevolg van ledenverlies te compenseren. Ook CNV Havens wil zo’n soort vergoeding. In totaal zou de havenbeheerder daarvoor jaarlijks zo’n 4,5 ton moeten overmaken.

Het Havenbedrijf heeft beide eisen van de hand gewezen. Woordvoerder Sjaak Poppe wil niet zeggen of het Havenbedrijf bereid is om in het vervolgoverleg water in de wijn te doen: ‘Eerst maar eens zien waar de bonden mee komen’.

Bestuurder Niek Stam van FNV Havens heeft het Havenbedrijf vanaf het allereerste begin verantwoordelijk gesteld voor het mogelijk verlies van werkgelegenheid als gevolg van het verschuiven van lading van conventionele naar geautomatiseerde terminals op de Maasvlakte. Hij heeft daarom steeds gesteld dat de havenbeheerder fors moet betalen aan de kosten van een sociaal vangnet. Het Havenbedrijf heeft dat steeds van de hand gewezen met het argument dat het geen partij is in cao-afspraken.

Gisteren verliep een ‘voorultimatum’ aan de betrokken bedrijven, die dat stuk voor stuk hebben verworpen. Maar in het pamflet zeggen de bonden dat het vervolgens ‘brieven van werkgevers regende waarin die aangeven dat ze nog niet met ons zijn uitgepraat’. Ze zullen daarom op de uitnodiging ingaan, maar houden de druk op de ketel met de voorwaarde dat er uiterlijk 8 december overleg plaatsvindt. Volgens Poppe is nog niet zeker af dat lukt. Hij wijst erop dat er nog tijd genoeg is, omdat bij de betrokken bedrijven al werkgelegenheidsgaranties tot en met 2017 of 2019 gelden.

Na 6 november dreigde Stam aanvankelijk met driedaagse stakingen in december en januari. Later werd aangekondigd dat de actiecomités deze week een draaiboek zouden maken. In de Rotterdamse containersector werken naar schatting 3.500 mensen. De bonden vrezen dat door automatisering tussen de 200 en 800 banen verdwijnen.

Bij het overleg zitten de drie grote terminal operators aan tafel, ECT, APMT en RWG, aangevuld met de sjorbedrijven ILS en Matrans, die personeel aan de terminals leveren. De bonden willen dat een akkoord ook gaat gelden voor bedrijven in het Eem/Waalhavengebied, zoals RST en Uniport.

Daarvan heeft Castelein eerder in deze krant gezegd dat ‘niet reëel’ te vinden omdat het probleem van dreigend banenverlies op de Maasvlakte speelt, met name op de Delta Terminal van ECT. Poppe voegt daaraan toe dat andere bedrijven kunnen instappen, maar dat dat niet noodzakelijk is om het probleem op te lossen. ‘Zo verschuift er bijvoorbeeld geen lading van de Maasvlakte naar Uniport’.