Die heeft het zogenoemde gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (beter bekend als Grup) ‘Afbakening zeehavengebied Antwerpen, havenontwikkeling Linkeroever’ gedeeltelijk geschorst. Bewoners van het polderdorp Doel, dat praktisch leeg staat en gesloopt wordt als het nieuwe containerdok wordt gegraven, hadden daar om gevraagd.

Het geplande Saeftinghedok op de Antwerpse Linker Oever wordt een insteekhaven direct aan de Schelde, dus zonder sluizen. De eerste fase voorziet is een havenbekken met anderhalve kilometer kade en zou in 2021 klaar moeten zijn. Uiteindelijk kan het dok ruim vier kilometer lang worden, goed voor zo’n duizend hectare aan nieuwe haventerreinen. Dat is vergelijkbaar met de Rotterdamse Maasvlakte 2.

Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen liet een half jaar geleden na het verschijnen van een uiterst positieve kosten/baten-analyse weten de eerste fase zo snel mogelijk aan te willen leggen. Door de nieuwe schorsing kan het Havenbedrijf het project voorlopig echter niet aanbesteden.

De Raad van State heeft de kwestie ook voorgelegd aan het Europese Hof van Justitie met de vraag of het plan voor natuurcompensatie in overeenstemming is met de Europese Habitatrichtlijn. Volgens de Raad lijkt dat ‘op het eerste gezicht’ niet het geval te zijn.