Die extra kade moet ervoor zorgen dat het goederenvervoer van en naar het nieuwe bedrijventerrein Blue Gate Antwerp, grotendeels over het water kan plaatsvinden. Het terrein was al jaren verlaten. Ooit lag hier een ‘petroleumhaven’, wat de symboolwaarde van het blauwe transport in combinatie met groene energie versterkt. Het ‘brownfield’ wordt immers omgevormd tot een eco-effectief en watergebonden bedrijventerrein. Blue Gate Antwerp mikt op drie activiteiten: logistiek, productie en onderzoek en ontwikkeling.

De eerste gebruiker van de nieuwe kade was een schip van Bexco. Deze touwenproducent was ook het eerste bedrijf dat zich hier vestigde. Voor het bedrijf was een watergebonden vestiging noodzakelijk, omdat zijn touwen –om onder meer boorplatformen te verankeren– te lang zijn voor wegtransport. De kade is op veilige ‘Sigmahoogte’ gebouwd, als bescherming tegen overstromingen. Ze is ontworpen om zowel bij hoog- als bij laagwater de grootste binnenschepen te ontvangen, met en diepgang tot 4,5 meter.

‘Volgens de prognoses zullen hier jaarlijks meer dan 1.500.000 ton goederen worden geladen en gelost, het equivalent van meer dan 60.000 vrachtwagens’, zegt Leo Clinckers, gedelegeerd bestuurder van waterwegenbeheerder W&Z.

Aansluitend op de kade wordt de 13 hectare grote logistieke zone van Blue Gate Antwerp ontwikkeld, voor de verdeling van bouwmaterialen, de verwerking van afvalstromen,maar ook consumptie- en andere goederen en het organiseren van stadsdistributie.