De Britse Environmental Resources Management, één van de instituten die de milieubelasting van de aanleg moet meten, heeft aanbevolen om nog vier aanvullende onderzoeken te laten verrichten. ‘Wij hebben besloten dat alle studies die worden aanbevolen door milieuorganisaties, moeten worden gedaan’, zegt Paul Oquist, uitvoerend directeur van de Nicaragua Grand Canal Commission.

De verwachting is dat het werk nu begin 2016 kan beginnen. Aanvankelijk zou begin 2014 al de eerste schop de grond ingaan. Dat werd al uitgesteld naar begin dit jaar. De bouw van het kanaal duurt naar verwachting vijf jaar.

De aanleg van het Nicaraguakanaal is niet onomstreden. Al voor de waterweg op de tekentafel lag, waarschuwden critici voor de hoge kosten en de gevolgen voor het milieu. Het kanaal loopt dwars door het Nicaraguameer, het enige zoetwaterreservoir van het land. Volgens milieuorganisaties moeten 100.000 mensen huis en haard verlaten door aanlag van het kanaal. Uitvoerder Nicaragua Grand Canal Commission beweert echter dat slechts 28.000 Nicaraguanen moeten verhuizen voor het Nicaraguakanaal.