De terminal wordt gebouwd in Pori aan de Finse westkust. De aanleg ervan moet de scheepvaart stimuleren om op LNG over te stappen. LNG (vloeibaar aardgas) reduceert de uitstoot van fijnstof en zwavel volledig en dringt de uitstoot van stikstofdioxide en CO2 met respectievelijk 90 en 20% terug.

De subsidie van 23.441.500 euro dekt volgens de EU minder dan 30% van de totale aanlegkosten. Skangas, de toekomstige eigenaar van de terminal, betaalt het overige deel van de in totaal 81 miljoen euro.

Overheden proberen het gebruik van LNG als brandstof steeds meer te stimuleren omdat de brandstof minder vervuilend is dan fossiele brandstoffen die op olie gebaseerd zijn. Reders zijn vooralsnog echter terughoudend. Dat komt mede door de huidige lage olieprijs die de financiële reden ‘gas is goedkoper’ onderuit heeft gehaald. De terugverdientijd is nu zo lang dat de hogere initiële investering niet te verantwoorden is, zeggen reders.

Ook wordt er vaak gewezen naar de beschikbaarheid van de brandstof. Het LNG-bunkernetwerk is nog heel beperkt. Alleen Noorwegen heeft een volwassen netwerk. Van de 26 bestaande bunkerfaciliteiten in Europa zijn er 18 in Noorwegen gesitueerd. Dat is het gevolg van streng Noors milieubeleid.

Om het huidige kip/ei-probleem op te lossen stimuleert de EU projecten als de Pori-terminal. In Europa zijn momenteel nog vijf andere terminals in aanbouw en er zijn concrete plannen voor nog eens 22 terminals, blijkt uit data van Gas Infrastructure Europe. Vooralsnog bevinden het overgrote merendeel van de bestaande en geplande terminals zich in Noord- en Noordwest-Europa. Dat komt mede door de instelling van het zwavelgebied per januari dit jaar.