Het Gentse Havenbedrijf staat in voor 15% van de totale Vlaamse bijdrage voor die sluis. Het heeft hiervoor op twee jaar tijd een reserve van 14,8 miljoen euro opgebouwd, waarvan 9,6 miljoen euro in 2014.

Het havenbedrijf heeft twee essentiële bronnen van inkomsten: concessies en havenrechten. Het bezit ongeveer een derde van de terreinen in het havengebied. De concessie van die gronden leverde in 2014 17 miljoen euro op, goed voor 37% van de totale opbrengsten. De havenrechten (16,1 miljoen euro) waren goed voor 35%. De haven registreerde in 2014 een totale goederenoverslag van 47,7 miljoen ton, 1% minder was dan in 2013.

De bedrijfskosten stegen met 7%. Dit zijn vooral lonen (36%) en afschrijvingen op en voorzieningen voor grote infrastructuurwerken (31%). Het havenbedrijf voert een voorzichtige financiële koers, omdat het in de toekomst minder subsidies van de Vlaamse overheid verwacht voor infrastructuurwerken. Ook voor de begeleiding van de scheepvaart houdt het rekening met een vermindering van de subsidies.