Daarnaast zou een zone ten westen van de lijn Oostende-Torhout, tussen de huidige kustlijn en de E40 kunnen worden prijsgegeven aan de zee. In die zone bevinden zich de historische steden Veurne en Nieuwpoort. De verbinding tussen Oostende-Torhout, die bijna loodrecht op de huidige kustlijn staat, wordt dan in het binnenland een dijk en wordt als havendam in zee doorgetrokken. Ten oosten van Oostende moeten nieuw aan de leggen eilanden en zandbanken de kracht van de zee temperen.

Een interessante denkoefening, die eigenlijk al langer bezig is

De reacties op de studie zijn gemengd. ‘Een interessante denkoefening, die eigenlijk al langer bezig is’, meent Paul Gerard, directeur van de haven van Oostende. ‘In het eerdere plan Vlaamse Baaien was ook al een scenario opgenomen om de havens van Oostende en Zeebrugge in zee uit te bouwen.’ Het achterliggende idee is om de havendokken te ontwikkelen als stedelijke gebied. ‘Dat is de huidige trend. Wat in Zeebrugge en Rotterdam kan moet ook in Oostende kunnen. Voor de windmolenactiviteiten zou het zelfs beter zijn,’ stelt Gerard. In de westelijke kustzone zijn de reacties vooral negatief.

De studie is nog niet officieel gepresenteerd. Dat gebeurt pas in mei. De inundatie van de westkust is slechts één van verschillende opties, maar wel de meest extreme. Ze hangt samen met de mogelijke stijging van de zeespiegel met 1,3 meter.