‘Ernstig is sowieso dat RWG-werknemers met het tekenen van hun arbeidsovereenkomst beloven dat ze nooit andere arbeidsvoorwaarden zullen vragen dan die in de regeling zijn weergegeven, terwijl in diezelfde regeling staat dat alleen RWG de regeling te allen tijde eenzijdig kan wijzigen’, schrijft FNV-bestuurder Niek Stam. ‘Zo zijn de RWG-werknemers natuurlijk volledig van de goede wil van het RWG-management afhankelijk voor verbeteringen in hun arbeidsvoorwaardenpakket, zelfs voor loonsverhogingen.’

Ook ‘opmerkelijk’ vindt Stam dat RWG het loon bij langdurige ziekte niet aanvult tot 100%. ‘Die aanvulling kan ook bij korter durend verzuim op het spel staan, als de werknemer voor de tweede keer een sportblessure heeft opgelopen.’ Andere punten hebben kritiek op het extra verlof voor oudere werknemers en de verplichting voor werknemers om werkzaamheden die niet verband houden met zijn functie te vervullen.

‘Al met al hebben we nog wel iets met RWG te bespreken, als RWG tenminste serieus is over het willen voortzetten van de gesprekken met ons’, zegt Stam. ‘Die zullen dan overigens wel moeten leiden tot een cao voor RWG, waarin dit soort bepalingen niet meer voorkomen.’

FNV Havens stelde eerder een ulitmatum aan RWG om een cao te ondertekenen. RWG heeft dat niet gedaan. De vakbond gaat daarom het document, waarin ook een aanvraag voor lidmaatschap in is opgenomen, verspreiden onder de havenwerknemers.

FNV Havens haalde gisteren ook al de krantenkoppen, nadat de vakbond zei woest te zijn over de uitsluiting bij het opstellen van een akkoord over de interne baan. Havenbedrijf Rotterdam en de betrokken terminals hebben aangegeven in ieder geval de komende jaren het transport over de interne baan met bemande voertuigen uit te voeren, maar volgens de vakbond willen de bedrijven daarna met onbemande voertuigen gaan werken. De vakbond was boos omdat het niet bij het akkoord betrokken is terwijl dit wel was afgesproken.

UPDATE:
In een reactie laat RWG weten dat het bedrijf de aantijgingen van FNV Havens verwerpt. ‘De door FNV aangehaalde arbeidsvoorwaarden zijn zeer gedateerd en zijn uit de tijd dat RWG nog een projectorganisatie-in-opbouw was. Nagenoeg alle door FNV aangehaalde punten zijn volkomen achterhaald.’

RWG is teleurgesteld dat FNV Havens oude arbeidsvoorwaarden hanteert om ‘zieltjes bij RWG te winnen, zeker nu de dialoog weer is opgestart.’ De terminal zegt in gesprek te willen gaan met FNV Havens over een operationele cao. Wie daar precies onder vallen kan volgens de terminal in onderhandelingen verder gedefinieerd worden. FNV Havens is sceptisch over een operationele cao. De terminal werkt immers met externe sjorbedrijven. ‘Maar’, zegt Niek Stam, ‘het is altijd onze intentie geweest om een cao-traject in te gaan.’ De deur daarvoor staat nu dus open.