Volgens de rechtbank van eerste aanleg in Brussel mocht de havenbeheerder twee concurrenten, Antwerp Gateway uit Dubai en het Singaporese PSA, veel lagere boetes opleggen dan was vastgelegd in contractuele afspraken over volumegaranties. Omdat zij in de periode 2008/2011 de afgesproken aantallen niet haalden, moesten ze eigenlijk boetes van 45 en 23 miljoen euro betalen, maar het Havenbedrijf verlaagde die tot 9,4 en 4 miljoen euro.

Huts sprak van concurrentievervalsing en diende daarover een klacht in. Maar volgens de rechter mocht het havenbedrijf rekening houden met de drastisch gewijzigde economische omstandigheden als gevolg van de bankencrisis in 2008 en de boetes verlagen. Volgens het Havenbedrijf heeft ook Katoen Natie in die bewuste periode korting gekregen, maar daarover zijn nooit details naar buiten gebracht. Huts heeft tegen De Tijd gezegd dat hij in beroep gaat, maar weigerde verder commentaar.