De omzet steeg met 11% naar 1,7 miljard dollars. Over de eerste negen maanden lagen de groeicijfers aanzienlijk lager met een toename van het resultaat met 4% naar 436 miljoen op een omzet van 4,4 miljard dollar (+8%). De nettowinst over dezelfde periode lag met 277,5 miljoen ruim 12,5 miljoen dollar boven dat van 2013.

Expeditors meldt over het derde kwartaal aanzienlijk volumegroei voor de divisies zee- en luchtvracht. In de containervaart was er sprake van een toename van 11%, terwijl het luchtvrachtvervoer een stijging liet zien van 12%. Dat laatste vertaalde zich in een omzetstijging van vijftig miljoen dollar op 516,9 miljoen dollar.

De divisie zeevracht pakte daarnaast een omzetgroei van ruim 65 miljoen dollar naar 475 miljoen dollar. Ook de derde activiteit van Expeditors, douane-expeditie, liet positieve cijfers zien. Daar steeg de omzet met ruim twintig miljoen dollar op bijna 200 miljoen dollar.