Dat het model zo goot wordt, komt doordat ook de gebieden voor en achter de eigenlijke sluiskolk er in worden opgenomen. De kolk zelf wordt in werkelijkheid zo’n halve kilometer lang en in het model dus ongeveer 12,5 meter.

Proeven met het model moeten ‘numerieke rekenmodellen valideren’, valideren, zoals het Delftse instituut het uitdrukt. Het onderzoek richt zich vooral op de nivelleertijd, ofwel de tijd die nodig is om het hoogteverschil tussen de Noordzee en het kanaal te overbruggen, op de krachten op schepen in de sluiskolk en op de uitwisseling van zoet en zout water.

De haven van Amsterdam gaat er van uit dat de nieuwe sluis, waar de haven decennia lang voor geknokt heeft, in 2019 in gebruik genomen kan worden. De bouw moet volgend jaar beginnen. De totale kosten van het project worden geraamd op 848 miljoen euro, waarvan het Rijk ongeveer twee derden betaalt.

Uitgangspunt is een sluiskolk met een lengte van 500 meter, een breedte van 65 meter en een diepgang van 18 meter, maar het ontwerp is nog niet definitief.