Het verdrag dat het beheer van ballastwater voorschrijft, is al in 2004 aangenomen. Dertig landen hebben het verdrag echter nog niet ondertekend. Daarnaast treedt het pas in werking als de het aantal landen dat heeft ondertekend, goed is voor 35% van het totale tonnage aan vervoer. Dat is nog steeds niet het geval.

Het water dat de scheepvaart gebruikt om diepgang en stabiliteit van een schip te regelen is schadelijk voor micro-organismen. Het verdrag moet die schade voorkomen. Voor rederijen betekent dit forse investeringen van 1 tot 3 miljoen per schip. De industrie dringt overheden daarom snel aan op duidelijkheid, zodat de scheepvaart weet welke investeringen nodig zijn.