Dankzij marine patrouilles en scheepsbegeleiding en particuliere beveiliging aan boord is het totale aantal incidenten wereldwijd afgenomen. In de Golf van Guinea is echter een stijging van 30% in het aantal incidenten te zien, gijzelnemingen spelen daarin een belangrijke rol. In gijzelnemingen is niet alleen een forse stijging te zien in vergelijking met het jaar ervoor, maar ook is het gebeid waarbinnen de gijzelnemingen worden uitgevoerd uitgebreid. Ook verder uit de kust werden succesvolle gijzelnemingen gerapporteerd.

Het gebeid waarin ladingdiefstallen van producttankers voorkomen, is ook uitgebreid, hoewel het aantal in de Golf van Guinea wel met 12,5% afnam.

Control Risk waarschuwt dat de daling in wereldwijde incidenten niet mag betekenen dat de aandacht voor het onderwerp verslapt, aangezien de politieke en civiele onrust in de landen groot blijft en de kans op terugval groot is.

De ReCAAP (Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia) meldt over 2013 een stijging in het aantal incidenten (150 totaal), maar een afname in het aantal ernstige incidenten. 77% van de gevallen beperkte zich tot ‘petty theft’, kleine diefstallen en andere lichte vergrijpen. Ook de maand februari van dit jaar laat weer een stijging zien ten opzichte van de zelfde periode in 2013.

De International Maritime Bureau (IMB) meldt dat er in de eerste drie weken van 2014 12 gerapporteerde incidenten zijn geweest.