De directe en indirecte productiewaarde bedroeg 36 miljard euro. De toegevoegde waarde in Nederland bedroeg direct 12 miljard euro, plus indirect nog eens 4 miljard euro. In totaal goed voor ongeveer 3% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) van Nederland.

Het zijn vooral de waterbouw, offshore, havens maritieme dienstverlening en scheepsbouw die bijdragen aan de groei in toegevoegde waarde, deze takken presteerden allen boven het niveau in 2006. De binnenvaart, marine en met name de zeevaart en visserij zaten juist onder dat niveau. Ook op gebied van werkgelegenheid zijn tonen de waterbouw, offshore en de havens de grote groeiveroorzakers. De zeevaart, marine, visserij laten ook daar dalingen zien, alsmede de scheepsbouw.

Ruim twee derde van de directe maritieme werkgelegenheid bevindt zich in de havengebieden, waarvan 45% werkt in het Rijn- en Maasmondgebied, 11% in de Noordelijke zeehavens, 8% in het Noordzeekanaalgebeid en 4% in de Scheldebekken.
Voor het volledige rapport zie ook: http://www.maritiemland.nl/media/1002645/maritieme-monitor-2013.pdf