Shippingwatch weet te melden dat bevindingen onder andere inhouden dat schoolhoofden niet in staat waren om uit te leggen waar de studenten mee bezig zijn. Ook krijgen studenten niet het aantal praktijkuren dat zij moeten krijgen. De apparatuur schijnt ook in slechte staat te zijn. Zo zouden simulators niet naar behoren werken. En tot slot meldt Shippingwatch dat een groot deel van de afgestudeerde Filipijnse zeelieden een ondermaats diploma heeft.

De EMSA heeft vijf rapporten opgesteld die de Europese Commissie nu gaat bekijken. In 2013 bezocht de EMSA achttien maritieme scholen op de Filipijnen. De Europese Commissie zal zich over twee maanden over de rapporten buigen, meldt Shippingwatch. Indien de Commissie besluit dat de scholen ondermaats zijn kan dat grote gevolgen hebben voor Europese en Nederlandse rederijen. De Filipijnen zijn één van de grootste leveranciers van maritiem personeel. Het wegvallen van capaciteit in die landen zou het toch al krappe aanbod van personeel op de maritieme arbeidsmarkt verder onder druk zetten.