Twaalf maanden geleden kwam de wegvervoerindex uit op 70,43. Twee jaar geleden was dat 84,52. Daar zitten we nu dus nog steeds ruim boven.

Vooral de binnenvaart draait nog steeds op volle toeren. De deelindex hiervoor steeg afgelopen week nog ruim een half punt naar 108,18. Ter vergelijking: vorig jaar rond deze tijd stond deze index op 70,43 en twee jaar geleden op 84,52. Het is overduidelijk dat veel reders en ondernemers in de binnenvaart momenteel goed in het werk zitten.

Ook de zeescheepvaart doet het vrij goed. De deelindex hiervoor steeg de voorbije week vijf punten naar 90,07. Dat was vergelijkbaar met de stand twaalf maanden terug. Het lag weliswaar zeven punten lager dan twee jaar geleden, maar dat heeft te maken met schaalvergroting in de scheepvaart. Er lopen minder schepen de havens aan, maar ze zijn gemiddeld wel groter.

Dat die schaalvergroting een reële invloed heeft op het aantal havenaanlopen, wezen onlangs de definitieve havenoverslagcijfers van Antwerpen uit. Die haven ontving vorig jaar minder schepen, maar deze schepen hadden een gemiddeld grotere tonnenmaat en al met al zag Antwerpen ondanks het verminderde aantal aanlopen de overslag met 3,6% stijgen.

De Transportindex is een initiatief van Nieuwsblad Transport, Nationale Databank Wegverkeersgegevens, Wolters Kluwer Teleroute, Panteia NEA en Koninklijke Dirkzwager.