Het havengeld voor containerschepen wordt beperkt tot een scheepsmaat van 110.000 bruto registerton (brt); voor elke brt meer hoeft niet meer te worden bijbetaald. Bovendien komt er voor grote schepen een extra lengtekorting van 1500 euro boven de 360 meter en van 3000 euro voor schepen van meer dan 390 meter.

Daarmee is de regeling duidelijk gericht op schepen boven de 10.000 teu, die bijna allemaal boven de grens van 110.000 brt, de maat voor de scheepsinhoud, zitten en langer zijn dan 360 meter. Alleen schepen vanaf circa 14.000 teu zijn langer dan 390 meter.

Daarnaast wordt de eerder aangekondigde korting op het havengeld voor transshipment containers per 1 april 2013 verhoogd tot 20 procent. Ook ‘schone schepen’ krijgen extra korting. Voor een schip dat goed scoort op de zogenoemde ESI-schaal wordt de korting opgevoerd van 1.500 tot 2.000 euro per aanloop. Volgens Hamburg is dat vooral van toepassing voor de nieuwe ultra large container ships (vanaf 12.500 teu).

De tarieven worden wel generiek met 1,9 procent verhoogd, maar dat gebeurt pas vanaf het tweede kwartaal en niet vanaf 1 januari, zoals gebruikelijk. De stad is verder nog in gesprek met de vaarwegbeheerder om ook het loodsgeld te maximeren en boven de 110.000 brt vrij te stellen. Verder wordt het verkeersmanagement voor de begeleiding van die schepen versterkt.

Havensenator Frank Horch zegt dat Hamburg met dit pakket containerrederijen wil compenseren voor het feit dat schepen van meer dan 10.000 teu door vaarwegbeperkingen de haven niet vol beladen kunnen bereiken. ‘Hiermee geven we het signaal af dat we iedere klant langdurig aan de haven willen binden in nauwe samenwerking met de Hamburgse havengemeenschap.’

Havenbedrijf Rotterdam kondigde begin deze maand een ‘crisiskorting’ op de havengelden voor volgend jaar aan van in totaal 8,6%. Praktisch gesproken komt dat overigens neer op een verlaging met 2 procent ten opzichte van dit jaar, maar het is wel de vierde verlaging op rij.

Die tariefverlaging is uitonderhandeld met het bedrijfsleven via onder meer Deltalinqs en de cargadoorsvereniging VRC. Het kortingspercentage van 8,6% is de optelsom van het schrappen van de inflatiecorrectie (2,3%), het doortrekken van de korting dit jaar (4,3%) en een generieke korting van 2 procent volgend jaar.

Antwerpen heeft nog geen tarieven voor 2013 bekendgemaakt en het is niet zeker dat de haven dat formeel zal doen. Het Havenbedrijf omschreef het eigen tarievenbeleid eerder als ‘zeer competitief’ onder verwijzing naar een kortingsregeling voor vooral breakbulk- en ro/ro-lading. Een woordvoerster van het Havenbedrijf van Antwerpen omschreef het Rotterdamse kortingsregime als ‘gegoochel’.