De groei in 2013 volgt op een jaar waarin het volume van het spoorvervoer en luchtvracht daalden en het wegvervoer en de binnenvaart gelijkbleven. Alleen de overslag in de havens liet een lichte stijging zien, zo staat in de Mobiliteitsbalans 2012 te lezen.

In de periode 2000-2011 is het goederenvervoer van en naar Nederland met 11% gestegen door economische groei en internationalisering van de handel. Toegenomen kosten en tarieven lijken geen invloed te hebben gehad op de vervoersvraag. Omdat de algemene prijsontwikkeling hoger was is transport relatief goedkoper geworden, constateert het KiM.

Net als uit eerdere onderzoeken blijkt uit de Mobiliteitsbalans dat Nederlanders steeds minder in de file staan. Bij elkaar verloren mensen in 2011 bijna 54 miljoen uur door langzaam rijden en stilstaan op de snelwegen. Dat is 18% minder dan in 2010, terwijl het aantal afgelegde kilometers steeg.

Dat mensen minder reistijd kwijt zijn, komt volgens de onderzoekers door maatregelen als de aanleg van spitsstroken. De daling zet zich de komende jaren waarschijnlijk door, maar als de economie aantrekt, zullen de files waarschijnlijk ook toenemen.