De diepe crisis die Griekenland treft en de zware besparingen die moeten doorgevoerd worden, maakten dat de reders door de publieke opinie steeds meer onder druk werden gezet om een ‘billijke bijdrage te leveren’ aan het economisch herstel van het land. Tegelijkertijd was steeds te horen dat een eventuele bijdrage louter op ‘vrijwillige basis’ zou zijn.

Onder druk en op vraag van de socialistische partij zou de regering onder leiding van Antonis Samaras nu toch een akkoord bereikt hebben met de Griekse reders over een verplichte bijdrage. In de besparingswet die door het parlement werd aangenomen, is sprake van een bijdrage van ‘tenminste 140 miljoen euro’. In totaal voorziet de regering Samaras dat er voor 18 miljard euro bespaard moet worden, verspreid over een periode van vier jaar.