Deltalinqs stuurde in september een oproep aan de Tweede Kamer om te investeren in de Blankenburgtunnel en achterlandverbindingen. ‘Het resultaat is meer dan welkom: de aanleg van de Blankenburgtunnel wordt expliciet genoemd.’

De organisatie noemt verder ‘de pro-Europese houding van het regeerakkoord zeer positief en nuttig’. Deltalinqs maakt zich naar eigen zeggen er hard voor om de im- en exportfunctie van de Rotterdamse haven te stimuleren en de Brusselse regeldruk te verminderen.

Directeur Cees-Jan Asselbergs (foto) vindt verder de Human Capital agenda van het topsectorenbeleid in het regeerakkoord ‘een enorme stimulans’ voor Deltalinqs en de Rotterdamse ondernemers in het havengebied. ‘Het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ zet voor Deltalinqs en de achterban de juiste koers die moet leiden tot duurzame groei van handel, export, industriële productie en werkgelegenheid’, zegt hij.

Havenbedrijf Rotterdam reageert minder euforisch, maar wel positief. ‘Het nieuwe kabinet kiest voor duurzame economische ontwikkeling. Met een beleid gericht op infrastructuur, op vergroening van industrie en energie, op het vergemakkelijken van grensoverschrijdend treinverkeer, en op Europese integratie schept het kabinet de voorwaarden voor structurele, duurzame economische ontwikkeling’, aldus topman Hans Smits in een persbericht.

Het Havenbedrijf is verder uiteraard ‘verheugd’ dat aanleg van de Blankenburgtunnel in het regeerakkoord wordt genoemd. De aanleg was na de kabinetscrisis door de Tweede Kamer ‘controversieel’ verklaard.

Het kabinet wil de besluitvorming versnellen en volgend jaar het wetsvoorstel voor de Omgevingswet publiceren; Het Havenbedrijf steunt deze aanpak en stelt voor het Rotterdamse havengebied als testcase voor integrale gebiedsvergunning te nemen.

Hans Smits: ‘Het regeerakkoord kijkt ver vooruit. Arbeids- én huizenmarkt worden aangepakt. Bezuinigen is op dit moment voor elke regering onvermijdelijk omdat gezonde overheidsfinanciën een voorwaarde zijn voor een gezonde economische ontwikkeling. Dat laatste is het fundament onder onze welvaart.’