Volgens bestuurder Ruud Wennekes van FNV Bondgenoten blijft de directie na twee weken van korte werkonderbrekingen nog steeds weigeren om te praten over een cao. Verder probeert het bedrijf de stakingen te breken met de ‘inhuur’ van arbeidskrachten elders en het ‘dreigen met ontslag’, aldus Wennekes.

‘Afgelopen twee weken legden medewerkers van Rietlanden Terminals het werk steeds voor twee uur stil. Nu de directie nog steeds niet op hun eis wil ingaan, voeren zij de druk langzaam op. Vanaf deze week onderbreken ze het werk vaker en langer.’

De medewerkers willen dat de directie met de vakbonden gaat onderhandelen over een bedrijfscao. Rietlanden Terminals kent nu geen cao. Van 120 man personeel is 95% lid van de vakbonden.

De directie houdt vast aan de afspraken die eerder zijn gemaakt met de ondernemingsraad van het bedrijf over de arbeidsvoorwaarden.