Het havenschap en de werkgevers wijzen erop dat een aantal infrastructurele projecten in gevaar komen omdat ze zijn verbonden aan de afspraken in het Westerscheldeverdrag. “Een groot gedeelte van de financiering van deze projecten wordt namelijk door de Vlamingen betaald als financiële compensatie wanneer de Hedwigepolder conform de eerdere afspraken ontpolderd wordt”, zo staat er in de brief aan de Tweede Kamer.

Volgens Zeeland Seaports en de BZW is het alternatief voor de ontpoldering van de Hedwige dat staatssecretaris Henk Bleeker heeft ingediend ongunstiger voor de vestigings- en exploitatiemogelijkheden van het bedrijfsleven in Vlissingen en Terneuzen.