Havenschap Moerdijk ziet voor 2012 af van een verhoging van de tarieven voor binnenhavengeld.

Schone schepen die de haven van Moerdijk aandoen, krijgen met ingang van volgend jaar een korting op het binnenhavengeld.


Schepen die beschikken over een Green Award Certificaat en dit certificaat kunnen tonen bij aanmelding krijgen een korting op het binnenhavengeld van 15%, aldus het havenschap. Nog schonere schepen die voldoen aan de CCO4 normering krijgen een korting van 30%.

“Door het geven van korting aan schonere schepen willen we de binnenvaart stimuleren om hun steentje bij te dragen aan minder uitstoot en een beter milieu. Deze maatregel past in onze doelstelling om het haven- en industrieterrein te verduurzamen”, zegt directeur Ferdinand van den Oever.

Behalve dat de tarieven niet omhoog gaan, zet Moerdijk ook de crisiskorting van 2% uit 2011 in 2012 voort. “De reden hiervoor is met name om de overslag te stimuleren”, aldus Van den Oever.