De Nederlandse douane zegt met een pilot te hebben aangetoond dat steekproefsgewijze controles van gegaste containers prima de plaats in kunnen nemen van 100%-controles.

Een proef met de Nederlandse Zuidvruchten Vereniging onder het motto ‘free of gas’ is volgens de douane dermate succesvol verlopen, dat de betrokken instanties de komende tijd gaan kijken naar het breder beschikbaar maken van de methode ‘free of gas’.


De methode houdt in dat bedrijven vooraf wel eerst een gasvrije logistiek moeten kunnen aantonen, maar vervolgens beloond worden met een lagere controledruk. Aan de proef deden behalve de zuidvruchtenvereniging en de douane ook twee importeurs, de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit en de Arbeidsinspectie mee.