Staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) vindt het niet meer nodig om zeecontainers extra te controleren op de aanwezigheid van schadelijke gassen.

De extra controles van de afgelopen jaren (Actie Tegengas) hebben het bedrijfsleven voldoende bewust gemaakt van de problematiek, schrijft Atsma in een brief aan de Tweede Kamer.


Dat de stekker uit de Actie Tegengas wordt getrokken, was al langer bekend, maar Atsma komt in zijn brief weer op het onderwerp terug omdat er volgens hem nog steeds ‘onduidelijkheden’ bestaan over de interpretatie van de resultaten van de extra controles van de afgelopen jaren.

Dat 40% van de geïnspecteerde bedrijven zijn zaken in 2010 goed op orde had, beoordeelt Atsma als een goed resultaat. Hij wijst erop dat dit percentage in de loop der jaren voortdurend is verbeterd (van 2% in 2003 naar 16% in 2008 en 33% in 2009).

Atsma heeft er vertrouwen in dat die verbetering zich doorzet en bedrijven hun verantwoordelijkheid blijven nemen door middel van ‘zelfreguleringinstrumenten’. Strenge, 100% overheidscontroles zijn volgens Atsma zowel onnodig als ongewenst. Strenge controles zouden volgens hem een negatieve invloed hebben op de marktpositie van Nederlandse havens. De staatssecretaris benadrukt dat de reguliere controles (steekproeven) in de havens wel gewoon worden voortgezet.

Verder wordt er onder meer gewerkt aan een nationale technische norm voor opleiding- en exameneisen voor gasmeetdeskundige. De NEN (Nederlands Normalisatieinstituut) houdt zich daarmee momenteel bezig.