Dat zich in logistiek en transport zo’n grote vacaturegroei voordeed, onderstreept nog maar eens de centrale rol van de handel, zeggen de onderzoekers van Monsterboard. Het herstel van de economie komt meteen tot uiting in de ontwikkeling van de handel en daarmee ook die van het goederentransport.

Overigens is het indexcijfer in logistiek en transport, 181 dus, nog niet het hoogste van alle bedrijfstakken en sectoren. Aan personeel voor horeca en toerisme is nog grotere behoefte, met een index van 193. En in gezondheidszorg en maatschappelijk werk staat de index zelfs op 222. Overigens stond die index een jaar geleden nog op 251.

De Nederlandse Monsterboard-transportindex was niet eens de hoogste in heel Europa. Het Europese gemiddelde kwam uit op 190. In Duitsland bedroeg de index 245, in Italië 208. Opmerkelijk is dat in alle onderzochte (West-)Europese landen sprake was van groei in de laatste twaalf maanden, behalve in België. Daar liep de vraag naar transport- en logistiek personeel met een procentje terug.