Het Platform Gassen in Containers heeft zijn protocol ‘Veilig omgaan met gassen in zeecontainers’ gepresenteerd.

Het protocol omvat een stappenplan waarmee bedrijven de gezondheidsrisico’s van containergassen kunnen minimaliseren, aldus het platform.


Het stappenplan bestaat uit een beleidsmatig en een operationeel proces. Het beleidsmatige proces geeft aan hoe een bedrijf een beleid kan vormgeven om veilig om te gaan met gassen in zeecontainers. Het operationele proces leidt tot het ‘veilig’ openen en betreden van de zeecontainers

Twee partijen uit het platform (Transport en Logistiek Nederland en FNV Bondgenoten) gaan het stappenplan op korte termijn ook in de vorm van een Arbocatalogus aanbieden aan de Arbeidsinspectie.

Het stappenplan is beschikbaar op www.pgic.nl.