De geheel nieuw te ontwikkelen haven krijgt een oppervlakte van 200 vierkante kilometer en wordt daarmee het grootste industriële complex in Noord-China. ter vergelijking: de gehele Rotterdamse haven, inclusief de Tweede Maasvlakte, meet 125 vierkante kilometer.

Port of Rotterdam International begint deze week met de management-ondersteunende taken die voortvloeien uit de overeenkomst, zoals havenplanning, operationele procedures en verkeersmanagement. De overeenkomst heeft een looptijd van vijf jaar. Aan beide zijden is de intentie geuit om de mogelijkheden te onderzoeken van een participatie van Rotterdam in de haven van Nangang.