Van de kant van de kanaaloverheid benadrukt men echter dat de stakers wel deel uitmaken van dienstverlenende bedrijven die met de uitbating van de vaarweg verbonden zijn, maar dat ze niet rechtstreeks betrokken zijn bij de operationele uitbating. ‘Dit heeft niets te maken met het verkeer op het Suezkanaal’, verzekerde een verantwoordelijke.