De Europese Unie wil de uitstoot van broeikasgas CO2 deze eeuw met 80 tot 95 procent verminderen. Transport draagt voor 20 procent bij aan die uitstoot en kan dus ook aan de bak. Maar als alles op alles wordt gezet, kan deze sector tegen het midden van de eeuw al helemaal buiten fossiele brandstoffen, waaronder olie, zegt de expertgroep.

Het wegvervoer kan geleidelijk helemaal schoon worden gemaakt. Voor vervoer over kortere afstand moeten er elektrisch aangedreven voertuigen worden ingezet. Voor middellange ritten wordt het gebruik van waterstof en methanol aangeraden. Voor langere afstanden gaat het om synthetische brandstoffen, lng en lpg. Treinen moeten voortaan uitsluitend elektrisch worden aangedreven. Vliegtuigen moeten volledig overschakelen op kerosine uit biomassa. Ook schepen zouden op biomassa moeten gaan varen. Kleinere schepen kunnen ook op waterstof varen en zeereuzen zouden door kernenergie of lng kunnen worden aangedreven.