Alle modaliteiten zagen dit jaar groei, de ene meer dan de andere. Het wegvervoer heeft een volumestijging laten zien van 3,1 procent ten opzichte van 2009. Vooral gespecialiseerd vervoer zoals voor de chemie deed het goed. Het vrachtvervoer over het spoor (+9 procent) had profijt van het herstel door een toename van het containervevroer en een opleving van de staalmarkt. Ook de binnenvaart had weer hogere volumes te verwerken (+4,4 procent), maar kampt nog wel met overcapaciteit. Volgens het NEA kampt ook de wegvervoersector nog met overcapaciteit.
In 2011 zal het herstel doorzetten, maar in een duidelijk lager tempo verwacht het NEA. Vervoersvolumes in het transport zullen met nog maar 2 procent stijgen. Het spoorvervoer zal nog de meeste groei doormaken met 4,5 procent meer volume, verwacht het NEA. De werkgelegenheid zal licht toenemen.
Maar omdat de prijzen zich ook licht herstellen zullen de omzetten in de hele transportsector kunnen stijgen met 2,5 procent. Grote verladers die met lange contracten werken weten de prijzen nog op het niveau van 2009 houden, vooral in het binnenlandse vervoer. Bij het grensoverschrijdende vervoer zijn iets hogere prijzen mogelijk, denkt NEA. Vooral op de spotmarkt zijn er weer veel betere prijzen te maken. De tankvaart heeft het het moeilijkste, daar zijn de prijzen het forst gedaald en is er nog maar weinig herstel te zien.
De trend in 2011 is verdere volumegroei en een lichte terugloop in capaciteit, waardoor het ‘spel van vraag en aanbod’ aldus de NEA scherper wordt. Voor vervoerders geen slechte ontwikkeling.