De groei van de overslag in Vlissingen en Terneuzen deed zich in alle goederensoorten voor. Wel steeg de import harder dan de export. De import steeg van 21 miljoen ton naar ruim 25 miljoen ton terwijl de export een groei kende van 7,6 naar 7,9 miljoen ton.

Behalve de overslag was ook het financiële resultaat goed. Op een omzet van 46 miljoen euro werd een bedrijfsresultaat van 6 miljoen euro gerealiseerd. Aan grond werd 36,5 hectare uitgegeven.

2010 is het laatste jaar van Zeeland Seaports als gemeenschappelijke regeling van de Provincie Zeeland en de gemeentes Vlissingen, Terneuzen en Borssele. Met ingang van 1 januari is Zeeland Seaports een verzelfstandigde overheids-NV.