In het kader van Protect werd door diverse stakeholders onderzoek gedaan naar de veiligheid in logistieke ketens. De huidige partners gaan nu een neutraal discussieplatform vormen waarin bedrijfsleven, overheid en wetenschap informatie, kennis, visie en instrumenten kunnen uitwisselen.

Protect zal ook een internationaal vervolg krijgen in de vorm van een Europees onderzoek. Volgens Hennis-Plasschaert is er haast bij om tot wereldwijde, of ten minste toch tot Europese uniforme beveiligingsmaatregelen te komen.

De Europese supplychainverordening zit momenteel in de ijskast en het Europarlementslid vreest dat verschillende nationale systemen wel eens zullen kunnen leiden tot het creëren van nieuwe Europese binnengrenzen. De AEO komt volgens haar te langzaam op gang.