De Europese Commissie heeft ook een handleiding gepubliceerd met een samenvatting van de verschillende parameters en methodes voor de berekening van de externe kosten. Dit document is het eerste concrete instrument voor het uitwerken van een berekeningsmethode die rekening houdt met de luchtvervuiling, de lawaaihinder, de klimaatverandering, de files en ongevallen in het wegvervoer.

Dat de Commissie van plan is om het principe van "de vervuiler betaalt" alleen op het wegvervoer toe te passen, stuit alvast op veel protest bij de liberale en conservatieve europarlementariërs.

(Zie De Lloyd van 21/01/2008.)