Het voorstel omvat een beperking van het aantal documenten die de vervoerders moeten bewaren en een modernisering van de "informatieverplichting" (die dateert van 1960) waaraan ze moeten voldoen. De administratieve kosten van de huidige "achterhaalde" verplichtingen worden geschat op ongeveer 160 mln euro.

Het voorstel is een eerste aanzet naar de oprichting van een enig document, zoals voorzien in het logistieke actieplan van de Europese Commissie. (zie De Lloyd van 18.01.08)