De Beroepsvereniging van Loodsen had op 21 juli een aantal eisen gesteld in een schrijven aan Vlaams minister-president Kris Peeters. Daarover werd gisteren onderhandeld, maar de gesprekken eindigden zonder akkoord in de late namiddag.

De BvL besloot daarop vanaf vandaag over te gaan tot stiptheidsacties, waardoor de havens van Antwerpen en Gent vertraging dreigen op te lopen in de afhandeling van het scheepsverkeer. Volgens de Dienst Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), waaronder ook de dab Loodswezen sorteert, werd over heel wat punten overeenkomst bereikt, maar was het syndicaal statuut van de BvL opnieuw een breekpunt. De BvL is wel een erkend syndicaat, maar is niet voldoende representatief om op gelijke voet met de traditionele bonden in de officiële (bij wet vastgelegde) overlegrondes te worden betrokken.

De Vlaamse overheid wil nu snel een sociaal bemiddelaar aanstellen.