Het Havenbedrijf Rotterdam voldoet hiermee aan de Europese richtlijn over havenbeveiliging. Het beveiligingsplan, dat als eerste werd goedgekeurd, zal als voorbeeld dienen voor andere Europese havens. Niet alleen raffinaderijen maar ook bv. beheerders van pijpleidingnetwerken moeten aan de aangescherpte eisen voldoen.

Het Havencoördinatie Centrum (HCC) moet volgens het plan onder meer dienst doen als zenuwcentrum in geval van calamiteiten.