De verplichting aangaande de 100% scanning van maritieme containers zou over vijf jaar ingaan. De minister van Binnenlandse Veiligheid zou deze deadline echter met telkens twee jaar mogen verlengen. Voor de luchtvrachtcontainers werd een deadline van drie jaar weerhouden.

De economische operatoren vrezen een niet te voorziene chaos in de Amerikaanse havens en zetten vraagtekens bij de praktische en technische capaciteit om de beelden van de meer dan 18 mln teu die jaarlijks in de VS wordt ingevoerd, te verwerken. (zie DL van 27/07/07)