De groei is vooral te danken aan de toegenomen behandeling van stukgoederen (+11.7%). Het massagoed bleef vrijwel constant (+0,9%). De belangrijkste stijgers waren minerale olieproducten (+35%), ro-ro (+28%) en containers (+11%). Een daling werd vooral vastgesteld bij de aanvoer van agrarische grondstoffen (-13%), ijzererts en schroot (-4%) en ruwe olie (-8%).

Hans Smits, president-directeur van het Havenbedrijf Rotterdam, verwacht dat aan het einde van dit jaar zo’n 390 miljoen ton goederen zullen zijn behandeld. (Zie DL van 27/07/07)