Het voormalige logistiekfiliaal van Renault werd in 2001 aan GAL verkocht, maar werd geconfronteerd met een rendabililiteit die onder druk kwam te staan en een te zware schuldenlast. De aandeelhouders van GAL waren Wallenius Wilhelmsen Logistics (40%), Autologic (40%) en TNT (20%). Ze raakten het niet eens over de herstelstrategie of het antwoord naar de aandeelhouders toe. Een bijkomende hindernis was het feit dat het contract met Renault in maart 2008 verstrijkt.

Uiteindelijk hebben de aandeelhouders, de schuldeisers en VSI een akkoord bereikt dat voorziet in de aanzuivering van de schulden en de overname van GAL door VSI. Het trad op 3 juli in werking.

(Zie DL van 06.07.07)